Czytania na dziś

Teksty czytań na dziś

Teksty czytań na jutro

Statystyki odwiedzin

 

odnowa

SEMINARIA ODRODZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
SĄ W PONIEDZIAŁKI OK. 19.15 W KOŚCIELE.
ZAPRASZAMY

 

NAJBLIŻSZE NABOŻEŃSTWO UZDROWIENIA
W KOŚCIELE ŚW. RODZINY W SŁUPSKU

- 7 LISTOPADA 2017 (WTOREK) od 18.00

 

 

„Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków.

Jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne, na różnym etapie rozwoju i o różnorodnie rozłożonych akcentach. Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie one również te same cele” (fragment preambuły Statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej - ICCRS). Odnowa w Duchu Świętym (nazywana też Odnową Charyzmatyczną) pomaga odkryć współczesnym chrześcijanom Boga, który nie jest tylko teoretycznym pojęciem, ale Kimś bliskim.