Czytania na dziś

Teksty czytań na dziś

Teksty czytań na jutro

Statystyki odwiedzin

 

info

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej nie później niż trzy miesiące przed terminem ślubu. RezerwacjI terminu i godziny ślubu należy dokonywać zdużym wyprzedzeniem. Wymogi administracji państwowej: W USC młoda para składa oświadczenie przed Kierownikiem o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego wraz z kompletem odpowiednich dokumentów i tak: panna i kawaler muszą mieć: odpis skróconego aktu urodzenia, dowód osobisty. wdowa, wdowiec: odpis skróconego aktu urodzenia, odpis zgonu małżonka, dowód osobisty. Z obowiązku dostarczenia dokumentów, oczywiście oprócz dowodów osobistych, zwolnieni są mieszkańcy miasta w którym się urodzili i w którym znajduje się USC. Na podstawie przedstawionych dokumentów i złożonego oświadczenia zostaje wydane “Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”. Prosimy zwrócić uwagę na okres ważności dokumentu konkordatowego!Wymogi administracji kościelnej Młodzi udają się do biura parafialnego i przynoszą: - metrykę chrztu (ważna sześć miesięcy od daty wystawienia) i bierzmowania, - ostatnie świadectwo religii, - świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego, - w wypadku ślubu konkordatowego "Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa". Zaświadczenie to, w trzech kopiach, młodzi załatwiają w Urzędzie Stanu Cywilnego. (Jedno zaświadczenie otrzymują młodzi po ślubie, jedno zostaje w dokumentach kościelnych, a jedno parafia miejsca ślubu dostarcza do USC w ciągu 5 dni).