Czytania na dziś

Teksty czytań na dziś

Teksty czytań na jutro

Statystyki odwiedzin

 

Bierzmowanie

Przygotowanie rozpoczyna się w III  klasie gimnazjum. W wyznaczonym terminie kandydaci zgłaszają się wraz z rodzicami na rozmowę z opiekunem bierzmowanych i przynoszą następujące dokumenty:

  1. Świadectwo chrztu - "ad sacra"
    (lub oświadczenie iż chrzest odbył się w parafii św. Rodziny w Słupsku z podaniem orientacyjnej daty),
  2. Deklaracja podpisana przez kandydata i rodziców oraz wypełniona karta kandydata do bierzmowania,  POBIERZ...
  3. Fotografia legitymacyjna,
  4. Wypełniona karta informacyjna. 

Po spotkaniu kandydaci otrzymują "karty kandydata", które będą przynosili na wszystkie spotkania związane z przygotowaniem do sakramentu bierzmowania.

W przypadku obecności na mszy św., nabożeństwach w innej parafii oraz korzystania z sakramentu pojednania wymagane jest potwierdzenie księdza (podpis).

Uczestnictwo w spotkaniach: 

Obrzędy sakramentu bierzmowania zawsze oznaczały udzielanie się Ducha Świętego bierzmowanemu. Początkami obrzędy te sięgają czasów apostolskich. Apostołowie bowiem wkładali ręce na ochrzczonych i otrzymywali Ducha Świętego. Pismo święte Objawienie trzeciej Osoby Boskiej dokonało się w Nowym Testamencie. Czytamy, iż Duch Święty zstąpił na Chrystusa przy chrzcie w Jordanie. Tam Pan Jezus “w chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie” (Mk 1, 10). Duch Święty “spoczął na Nim” (J 1,32), "aby ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie... uciśnionych odsyłał wolnymi” (Iz 61, 1; Łk 4, 18). Chrystus napełniony Duchem Świętym, wypełnił do końca swoją misję zbawczą. Chrystus udzielił Ducha Świętego swoim Apostołom i Kościołowi, aby kontynuował Jego dzieło zbawcze na ziemi poprzez wieki aż do końca świata. We Wieczerniku, Zbawiciel zapowiedział Apostołom: “Będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami byt na zawsze - Ducha Prawdy” (J 14, 16-17). “A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14, 26). On “w was będzie” (J 14,17) i “doprowadzi was do całej prawdy” (J 16, 13). Obietnica Chrystusa zaczęła się spełniać w dniu Zielonych Świąt, kiedy to "wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym" (Dz 2,4) zostali “przyobleczeni mocą z wysoka” (Łk 24, 49) czyli mocą Ducha Świętego, aby mogli dawać świadectwo o Chrystusie i Jego zmartwychwstaniu “w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8).

 

B I E R Z M O W A N I E

... maja  2019 r.