Czytania na dziś

Teksty czytań na dziś

Teksty czytań na jutro

Statystyki odwiedzin

 

kandydatsymbol kandydataFormacja kandydata na ministranta to początek dziesięcioletniej drogi formacji liturgicznej. Jest to praca wstępna, wprowadzająca. Jej zadaniem jest przygotować chłopców do wykonywania najważniejszych czynności ministranckich i ukazać właściwy obraz ministranta - jaki powinien być i jakie wymagania mu się stawia. Kandydat musi rozpoznać, czy droga służby przy ołtarzu jest dla niego. Praca kandydata stanowi pewną całość z formacją choralisty. Większość wątków o charakterze wprowadzającym jest rozłożona na dwa lata. Przez te lata poznajemy także główne hasła słowniczka liturgicznego.

W formacji kandydata układ tematów koncentruje się wokół trzech zagadnień:

Część I - "Kto to jest ministrant?"
Część II - "Posługa ministranta"
Część III - "Kościół - miejsce posługi ministranta"

Po okresie przygotowania odbywa się uroczysty obrzęd przyjęcia chłopców do grona ministrantów, według obrzędów zamieszczonych w agendzie liturgicznej. Aby otrzymać błogosławieństwo z tej okazji, należy ukończyć formację kandydata, okazać wypełniony notatnik, przejść weryfikację (egzamin) wraz z wpisem oceny do notatnika oraz przystąpić do sakramentu pokuty.
Uroczyste przyjęcie do grona służby liturgicznej odbywa się podczas Mszy św., na którą zapraszamy rodziny ministrantów.

Wszyscy, którzy pragną zostać ministrantami w naszej parafii proszeni są o kontakt z ks. Adamem Michalskim - opiekunem ministrantów.