Czytania na dziś

Teksty czytań na dziś

Teksty czytań na jutro

Statystyki odwiedzin

 

Do głównych zadań ministrantów wobec celebransa (mają one charakter pomocniczy) należą:
pomoc w ubraniu celebransa w szaty liturgiczne,
nierzadko przygotowanie ksiąg i liturgii pod względem technicznym (obie powyższe funkcje spełnia zazwyczaj kościelny-zakrystian),
przynoszenie świec, wina, chleba, naczyń liturgicznych do ołtarza,
dodatkowe funkcje losowe (np. przyniesienie hostii, gdy brakuje jej w patenie),

Do zadań ministrantów wobec ludu wiernych (w czasie Mszy cum populo - z ludem):
bycie przykładem w postawach, gestach, słowach,
dawanie znaku dzwonkiem, celem przypomnienia zmiany postawy,