Czytania na dziś

Teksty czytań na dziś

Teksty czytań na jutro

Statystyki odwiedzin

 

ChrzestZgłaszając chrzest w biurze parafialnym trzeba:

  • okazać akt urodzenia dziecka,
  • podać dowody osobiste rodziców,
  • adres, a także datę i parafia miejsca zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego przez rodziców dziecka,
  • dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres).
  • zaświadczenie dla chrzestnych - wydane przez proboszcza miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego

Rodzice dziecka mają w obrzędzie chrztu swoje ważne zadania. Nie tylko wysłuchują pouczenia celebransa i uczestniczą w modlitwie odmawianej przez całe zgromadzenie wiernych, lecz spełniają ponadto czynności liturgiczne, gdy: - publicznie proszą o chrzest dziecka, - kreślą znak krzyża na czole dziecka bezpośrednio po celebransie, - odrzekają się szatana i składają wyznanie wiary, - niosą niemowlę do chrzcielnicy (należy to zwłaszcza do matki), - trzymają zapalone świece, - otrzymują błogosławieństwo specjalne przeznaczone dla matek i ojców. Po udzieleniu chrztu, rodzice dziecka, mają obowiązek doprowadzić dziecko do poznania Boga, którego przybranym synem się stało, oraz przygotować do przyjęcia bierzmowania i uczestnictwa w Eucharystii. Chrzestnym może być człowiek, który posiada następujące przymioty: jest wystarczająco dojrzały do spełniania tego zadania, sam przystąpił już do sakramentu chrztu, bierzmowania i Eucharystii, należy do Kościoła katolickiego i prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego, jest człowiekiem wierzącym (chrzestni składają wyznanie wiary we własnym imieniu, a nie w imieniu dziecka. Dlatego na chrzestnych nie należy wybierać takich osób, które nie mogą szczerze złożyć tego wyznania) Chrzestni przynoszą białą szatę i świecę, a po chrzcie zabiera się je do domu jako pamiątkę chrztu. Chrzestny jest obecny przy chrzcie dziecka zarówno jako przedstawiciel rodziny ochrzczonego, rozszerzonej w znaczeniu duchowym, jak i Kościoła, w razie potrzeby ma on wspierać rodziców w staraniu się o to by dziecko doszło do wyznania wiary i wyrażało ją życiem. Ma on więc obowiązek dbać o to, by jego chrześniak wytrwał w wierze i w chrześcijańskim życiu.