Czytania na dziś

Teksty czytań na dziś

Teksty czytań na jutro

Statystyki odwiedzin

 

 

B I E R Z M O W A N I E

23 maja  2018 r. - godz. 17.00

będzie go udzielał

ks. biskup ordynariusz

Edward Dajczak

Bierzmowanie to nowy etap drogi - na której uczysz się jak stawać się dojrzałym uczniem Jezusa (pobież tutaj - lub posłuchaj koniecznie tutaj) /  (tu też jest dobre...)   / a tu gazetka dla młodych - "DROGA"

Obowiązkowe spotkanie formacyjne 
będzie dla wszystkich kandydatów
(kl. III gimn. i I ponadgimn.)

w piątek 23 lutego

po Drodze Krzyżowej o godz. 18.00

przygotowanie trwa 2 lata

(III kl. gimnazjum i I klasa pogimnazjalna):


Co to jest bierzmowanie?

 Obrzędy sakramentu bierzmowania

Symbolika

Modlitwa do Ducha św.

Prezentacja o bierzmowaniu  


Formularz zgłoszenia kandydata do bierzmowania 

Zestaw pytań dla kandydatów

Kartki do odnotowania spowiedzi oraz dodatkowych obecności

Formularz dotyczący chrztu i wyboru świadka  Wykaz świętych - wybierz imię do bierzmowania  


MODLITWA PRZED BIERZMOWANIEM

(do prywatnego odmawiania przez kandydatów):

Duchu Święty już niedługo przyjmę Ciebie w Sakramencie Bierzmowania. Otrzymam Twoje łaski i dary abym mógł stać się dojrzałym chrześcijaninem i odważnie iść drogą zbawienia. Pragnę, abyś przez posługę księdza biskupa przyszedł do mnie ze swoimi darami. Pragnę, aby dary: mądrości, rozumu, rady, umiejętności, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej rozwijały się w mojej duszy i zaowocowały w dobrym życiu. Duchu Pocieszycielu, przeniknij moją duszę, chroń mnie, prowadź i nie daj mi zejść z drogi wiodącej ku wiecznej chwale. Natchnij mnie swą miłością i naucz mnie być odważnym i dobrym chrześcijaninem, który godnie wypełni zadania apostolskie. Pomóż mi jak najlepiej i godnie przyjąć Sakrament Bierzmowania.

Amen.