Czytania na dziś

Teksty czytań na dziś

Teksty czytań na jutro

Statystyki odwiedzin

 

Salezjańskie Wspólnoty Ewangelizacyjne są ruchami formacyjno ewangelizacyjnymi, nastawionymi na pracę z młodzieżą w duchu Św. Jana Bosko - założyciela salezjanów. Salezjańska Pielgrzymka Ewangelizacyjna i Pustynia Miast są bliźniaczymi wspólnotami, realizującymi ten sam program formacyjny w ciągu roku. Różnica polega na różnej formie ewangelizacji, którą prowadzą obie wspólnoty.

Działają już w bardzo wielu miastach Polski, może znajdziesz tam miejsce i dla siebie !!!

Trzy podstawowe wymiary formacji w naszym ruchu

ODWAGA Świadczenia o Jezusie Chrystusie.

w każdej chwili i w każdej sytuacji nie boimy się zaświadczyć miłości i wierze w Jezusa Chrystusa

wyzbywamy się strachu przed ludźmi najbardziej oddalonymi od Boga, szczególną uwagę zwracamy na osoby zbuntowane, najbardziej potrzebujące i zaniedbane duchowo

dajemy publicznie świadectwo poprzez bycie we wspólnocie oraz życie osobiste

RADOŚĆ z głoszenia Dobrej Nowiny

odznaczamy się autentyczną radością życia chrześcijańskiego

kierujemy się pogodą ducha i optymizmem

jesteśmy zawsze radośni w myśl powiedzenia Ks. Bosko "szatan boi się ludzi radosnych"

MOC DUCHA w działaniu

czerpiemy moc Ducha z sakramentów świętych i osobistej modlitwy

ciągle otwieramy się na nowe dary i charyzmaty Ducha Św.

mamy świadomość swojej ludzkiej bezużyteczności, dlatego systematycznie pracujemy nad sobą w dziedzinie pokory

Cel ruchu:formacyjny;

osobista praca nad sobą

ewangelizacyjny; głoszenie Dobrej Nowiny

Zobacz jak żyjemy

Na jednym ze spotkań

Pustynia Miast jest nowo powstającym ruchem młodzieży katolickiej, która odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego pragnie włączyć się w dzieło Nowej Ewangelizacji. Od trzech lat wędrujemy w czasie wakacyjnym po różnych miastach Polski, głosząc na rynkach, osiedlach, w szpitalach, w Domach Opieki Społecznej, w Domach Dziecka, w więzieniach, poprawczakach, na koncertach rockowych Chwałę JEZUSA CHRYSTUSA.