Czytania na dziś

Teksty czytań na dziś

Teksty czytań na jutro

Statystyki odwiedzin

 

foto2Rok 1980 -robotniczy zryw "Solidarność". Kolejarze też się łączą i mająpotrzebę uświęcenia swojej pracy. Powraca do nas nasza patronka Święta Katarzyna Aleksandryjska. Kolejarze manifestujś swoje przywiśzanie do Kościoła - nareszcie mogą się modlić w mundurach przy wyświęconych sztandarach.13.XII 1981 r. stan wojenny, sztandary zwiśzkowe zostają zabrane i zdelegalizowano działalność zwiśzkową. Zastój i co dalej robić.Czerwiec 1983 rok - II Pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny daje kolejny impuls do zintegrowania się kolejarzy słupskich. Na święto kolejarza mamy już sztandar Duszpasterstwa Kolejarzy, wyświęcony przez Biskupa T.Werno - zastępuje on sztandary związkowe. Rok 1984 - I Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę, działanie Ducha Świętego - jeżeli chcecie się uświęcać to nie w pojedynkę, lecz wspólnie będzie łatwiej, zaczynają powstać Duszpasterstwa Kolejarzy w całej Polsce. Rok 1986 ks. Biskup I. Jeż oficjalnie zatwierdza utworzenie Duszpasterstwa Kolejarzy w Słupsku przydzielając siedzibę w Kościele Św. Rodziny. Zostaje ufundowany i poświęcony Ornat DK. Od samego początku ks. Jan Granatowski aktywnie współpracuje z nami zarówno w sferze materialnej ( przy wznoszeniu świątyni) jak i w duchowej w uświęcaniu nas i naszego środowiska pracy. Rok 1989 powraca "Solidarność" - odnowienie święceń sztandarów związkowych i udział w VI Pielgrzymce na Jasną Górę. Rok 1990 - wyjeżdża pierwszy pociąg pielgrzymkowy ze Słupska. Rok 1994 - powstaje Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich. Erygowane przez Konferencję Episkopatu Polskiego, a w roku 1995 otrzymuje osobowość prawną. Rok 1997 - I Krajowy Kongres DK i KSKP w Gdańsku - Nauczanie Ojca Świętego podstawą programu formacyjnego Stowarzyszenia. Rok 1998 - Pielgrzymka na Jasną Górę - poświęcenie sztandaru naszego koła KSKP, Diecezjalne Obchody Święta Kolejarzy w Słupsku. Rozpoczyna się Ogólnopolskie Pielgrzymowanie Formacyjne do ośrodków całej Polski. Trzydniowe spotkania od piątku do niedzieli - czas wzrastania i ubogacania. W roku 1999 jesteśmy na Białorusi w Grodnie i Porzeczu. Remontujemy pomieszczenie po byłej kotłowni robiąc z niego swoją salkę - Kaplicę. Czerwiec 2000 rok - jesteśmy gospodarzami Ogólnopolskiego Spotkania Formacyjnego w Słupsku pod hasłem "Wiara w życiu człowieka - Każdy świętym może być". Gościmy około 120 osób z Polski i Białorusi. Wspólnie się modlimy, bawimy, poznajemy uroki naszego regionu. W latach 2000 - 2002 członkowie koła czynnie uczestniczą w Ogólnopolskich Spotkaniach Formacyjnych w ośrodkach całego kraju jak i na Białorusi i Litwie. Bierzemy udział w życiu Parafii i Diecezji, a w okresie letnim ładujemy akumulatory na cały rok pracy w Ośrodku Wypoczynkowym Duszpasterstwa Kolejarzy w Łącku k/ Płocka, gdzie spotykamy całymi rodzinami, młodzież, (nie tylko kolejarska, każdy, kto chce odpocząć na łonie natury w bliższym kontakcie z Panem Bogiem). Zarząd Główny KSKP ma siedzibę w Lublinie, Kapelan kolejarzy ks. kanonik Eugeniusz Zarębiński również w Lublinie, Krajowy Moderator KSKP - ks. Ryszard Marciniak - Konstancin Jeziorna. W całej Polsce jest kilkadziesiąt Kół KSKP i Duszpasterstw Kolejarzy.W naszej parafii spotykamy się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy Św. o godz. 18,30 spotkanie formacyjne, oraz w trzecią niedzielę miesiąca na Mszy Św. o godz. 12,30 w intencji wszystkich kolejarzy. Koło KSKP nie jest kołem zamkniętym tylko dla kolejarzy. Każdy pracownik czynny zawodowo, emeryt, rencista, sympatyk czy też członek rodziny, który czuje potrzebę bycia z kimś, wzrastania duchowego jest mile widziany. Nie lękajcie się, przyjdzcie na nasze spotkanie,serdecznie zapraszamy. Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich Kolo Słupsk. Historia Koła w obiektywie. Prezes Koła Andrzej Malinowski

Fotografie