Czytania na dziś

Teksty czytań na dziś

Teksty czytań na jutro

Statystyki odwiedzin

 

Śmierć jest końcem ziemskiej pielgrzymki człowieka, czasu łaski i miłosierdzia, jaki Bóg ofiaruje człowiekowi, by realizował swoje ziemskie życie według zamysłu Bożego i by decydował o swoim ostatecznym przeznaczeniu. Gdy zakończy się "jeden jedyny bieg naszego ziemskiego żywota", nie wrócimy już do kolejnego życia ziemskiego "Postanowione ludziom raz umrzeć" (Hbr.9,27). Po śmierci nie ma reinkarnacji. Kościół zachęca nas do przygotowania się na godzinę naszej śmierci - "Od nagłej i niespodziewanej śmierci wybaw nas Panie". Ponieważ śmierć jest chwilą decydującą o naszym zbawieniu stąd słuszną jest rzeczą, by do tej ostatniej chwili decydującej o naszej wieczności - należycie się przygotować. Mówi się bowiem jakie życie taka śmierć, a jaka śmierć taka i wieczność. Kościół zatwierdzając Stowarzyszenie Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci pragnie nas zachęcić do prowadzenia życia na wskroś chrześcijańskiego oraz oddania swej śmierci - ostatniej godziny życia - Matce Bożej. Nie wolno tak ważnej sprawy odkładać na później, bo niewiadomo, czy dziś, czy jutro, a może jeszcze tej nocy zawoła ciebie Pan na swój sąd, by się z nim jak najdokładniej rozliczyć. …"Błogosławieni, którzy umierają w Panu" - w łasce Bożej z czystym sumieniem, z modlitwą na ustach. Stowarzyszenie Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci zwane także Apostolstwem Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które ma przygotować do godnego, chrześcijańskiego umierania. Jest ściśle związane z kultem Matki Bożej Bolesnej, który ma swoje głębokie uzasadnienie w ewangelii zwłaszcza Św. Łukasza (2.33-35) i ewangelii Św. Jana (19.25-27). Stowarzyszenie Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci zostało zatwierdzone w obecnej formie przez Papieża Piusa X dnia 22 lipca 1908 roku z siedzibą w Tinchebray we Francji. Papież ten obdarzył Stowarzyszenie licznymi przywilejami odpustami oraz nadał mu charakter uniwersalny rozciągając na cały Kościół. Prymas Polski Kardynał Józef Glemp 30 maja 1987 roku oficjalnie zatwierdził polską filię Stowarzyszenia w Górce Klasztornej. W Polsce opiekunami Stowarzyszenia są Misjonarze Świętej Rodziny z siedzibą w Górce Klasztornej, gdzie od 1999 roku odprawiana jest codzienna msza św. za żyjących i zmarłych członków Stowarzyszenia.. Stowarzyszenie zostało oddane pod szczególną opiekę Matce Bożej od Siedmiu Boleści i Świętemu Józefowi - dwojgu wielkim Patronom Dobrej Śmierci. Stowarzyszenie przedkłada swoim członkom jako hasło słowa tak często powtarzane przez Chrystusa w Ewangelii: "Czuwajcie..., Módlcie się…, Bądźcie gotowi… Stowarzyszenie nie jest tylko wkładem wspólnych modlitw i dobrych uczynków wszystkich członków dla dobra ogółu jest ono poza tym związkiem gorliwości i apostolstwa, który wzywa wszystkich ludzi, aby w godzinie śmierci schronili się pod opiekę Maryi Matki stojącej u stóp ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa.

Dary duchowe Stowarzyszenia:

Wstępujący do Stowarzyszenia poprzez swoje modlitwy i ofiary pragną wyjednać:

dla wiernych katolików wytrwanie w łasce uświęcającej.
dla obojętnych religijnie i dla grzeszników łaskę nawrócenia

dla wszystkich dobrą i świętą śmierć.

Realizując ten cel należący do Stowarzyszenia:

często kierują swe myśli ku wieczności i starają wystrzegać się grzechu, aby być gotowym na śmierć w każdej chwili,

żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i Św. Józefa,

mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw wszystkich członków Stowarzyszenia,

uczestniczą w przywilejach i łaskach będących owocami odprawianych każdego dnia w ich intencjach Mszach Św.

Warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia jest :

- wyrażenie swojej zgody

- wpisanie się do Księgi Stowarzyszenia i otrzymanie legitymacji.

Przy zapisie wystarczy podać imię i nazwisko. Dzieci można wpisywać dopiero po przyjęciu I-szej Komunii Św. Przyjęcie do Stowarzyszenia jest bezpłatne, aczkolwiek z okazji zapisu, w miarę możliwości można składać ofiary na rozwój Dzieła. Stowarzyszenie jest dostępne nie tylko dla wiernych katolików, lecz także dla ludzi oddalonych od Boga i Kościoła oraz dla braci odłączonych. Ważne jest, aby osobiście wyrazili swoją zgodę na wpis. Oni bowiem, bardziej niż inni, potrzebują skutecznej opieki Matki Bożej. Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci przy Parafii Św. Rodziny w Słupsku zostało zapoczątkowane w 1992 roku i skupia 411 członków. Zelatorką Stowarzyszenia jest Jadwiga Ziarko. Zadaniem naszym jest rozpowszechnianie tego dzieła wśród rodzin i realizowanie jego apostolskiego programu. Celem jest uświęcenie członków przez życie w łasce uświęcającej i przygotowanie się na dobrą, szczęśliwą śmierć i życie wieczne. Utrzymujemy stały kontakt z Księdzem Dyrektorem Stowarzyszenia. Rozprowadzamy wśród swoich członków biuletyn informacyjny kwartalnik "Nadzieja i życie", wydawany przez Apostolstwo Dobrej Śmierci w Górce Klasztornej, dokonujemy zapisów nowoprzyjętych członków do Stowarzyszenia oraz organizujemy w parafii spotkania modlitewne. W każdy trzeci piątek miesiąca odprawiana jest Msza Św. w intencji żyjących i zmarłych członków naszego Stowarzyszenia. Przed Mszą Św. Członkowie Stowarzyszenia spotykają się na wspólnej modlitwie różańcowej do Siedmiu Boleści Matki Bożej składający się z siedmiu tajemnic, w których rozważamy najboleśniejsze momenty z życia Matki Bożej. Rozważając te tajemnice w szczególny sposób czcimy Matkę Boską Bolesną i upraszamy dla siebie i bliźnich potrzebne łaski w tym życiu, a zwłaszcza łaskę szczęśliwej śmierci. Opiekunem Stowarzyszenia jest Ks. Stanisław Smuniewski.

Zgłoszenie przynależności do Stowarzyszenia należy kierować pod adres internetowy lub na adres Parafii Św.Rodziny w Słupsku ul. Grottgera 9 76-200 SŁUPSK.