Czytania na dziś

Teksty czytań na dziś

Teksty czytań na jutro

Statystyki odwiedzin

 

Stowarzyszenie jest miejscem spotkania ludzi wiary. Ofiaruje im z jednej strony drogę uświęcenia, czyli pewną duchowość odwołującą się do charyzmatu i dzieła księdza Bosko, z drugiej zaś strony jest drogą apostolatu, czyli zaangażowania na rzecz tych spraw, które były drogie księdzu Bosko. Członkowie Stowarzyszenia stanowią część Rodziny Salezjańskiej, podejmując się w niej szerzenia nabożeństwa do Wspomożycielki. Ta przynależność zobowiązuje do oddawania czci Maryi Wspomożycielce i Matce Kościoła w posłannictwie młodzieżowym i ludowym, zwłaszcza w tym, co dotyczy rozwoju i obrony wiary chrześcijańskiej wśród ludu. Stowarzyszenie podkreśla więc szczególną wartość ludowego nabożeństwa maryjnego jako narzędzia ewangelizacji. Stowarzyszenie zostało założone 18.04.1869 roku przez samego ks. Bosko. 24.07.1989 roku Przełożony Generalny Salezjanów ks. Idzi Vigano uznał przynależność Stowarzyszenia do Rodziny Salezjańskiej. Jego główną siedzibą jest Bazylika Maryi Wspomożycielki w Turynie. Stowarzyszenie turyńskie jest stowarzyszeniem zasadniczym, a inne są do niego przyłączone; do 1998 roku zostało przyłączonych 3240 stowarzyszeń lokalnych. W tej chwili Stowarzyszenie liczy ponad 35 tysięcy członków w 39 krajach. W naszej inspektorii działają jeszcze stowarzyszenia w Rumi, Aleksandrowie Kuj., Bydgoszczy, Dębnie Lubuskim., Baniach. W Słupsku kult Wspomożycielki szerzy się ponad 50 lat. Już w 1954 roku wdzięczni parafianie ufundowali sztandar Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Od maja 1999 roku zaczynają się tworzyć zalążki stowarzyszenia. Inspiratorem i koordynatorem był ówczesny proboszcz parafii św. Rodziny ks. Stanisław Styrna. 7 października 1999 roku ustanowiony zostaje ośrodek lokalny Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki Wiernych, na początek były 22 osoby. Dziś Stowarzyszenie liczy ok. 40 osób. Pierwszą przewodniczącą była Helena Kępka, zastępcą - Czesław Sznigier, a sekretarzem - Wanda Prucnal. Obecnie na czele Stowarzyszenia stoi Wanda Prucnal, zastępcą jest Czesław Sznigier, a sekretarzem Irena Seweryn. Działalność Stowarzyszenia opiera się na regulaminie S M W W.

Zobowiązania członków Stowarzyszenia:

1. Żywo uczestniczyć w życiu liturgicznym, a zwłaszcza w sakramentach Eucharystii i pokuty.

2. Osobiście żyć i propagować nabożeństwo do Maryi Wspomożycielki Wiernych według ducha ks. Bosko w jedności z Rodziną Salezjańską.

3. Żyć praktykami pobożności ludowej takimi, jak: wspomnienie 24-tego każdego miesiąca różaniec, nowenna w okresie przygotowania Święta MB Wspomożenia Wiernych, błogosławieństwo Maryi Wspomożycielki itd...
4. Modlić się w intencji powołań w Kościele: świeckich, zakonnych i kapłańskich, zwłaszcza do Rodziny Salezjańskiej.

5. Naśladować Maryję kultywując we własnej rodzinie tradycje chrześcijańskie, podejmując przez modlitwę i działanie troskę o najuboższą młodzież i osoby znajdujące się w potrzebie.

6. Przeszczepiać prawdy wiary na grunt codzienności, przyjąć postawę wdzięczności Bogu za cuda, których nieustannie dokonuje; dążyć do wierności Bogu także w godzinie przeżywanych trudności i krzyża.

Duchowość Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki pragnie kontynuować na wzór ks. Bosko głębokie nabożeństwo maryjne, obierając sobie Matkę Bożą za Nauczycielkę i Przewodniczkę oraz wysławiając równocześnie Jej pomoc jakiej udziela Ona wspólnocie Kościoła, zwłaszcza w sytuacjach jego głębokich kryzysów, prób i ataków na niego. Naśladując przykład ks. Bosko członkowie Stowarzyszenia podejmują salezjańską duchowość maryjną, która wyraża się m.in. w tym, że członkowie SMWW wpatrzeni w Maryję w centrum swego życia umieszczają osobę Jezusa Chrystusa korzystając często z sakramentu pojednania i uczestnicząc czynnie w Eucharystii. Na wzór ks. Bosko uczą się od Maryi kształtować w sobie zmysł wspólnoty Kościoła w różnych wymiarach, nawet w chwilach prób i doświadczeń. Uczą się żyć duchem salezjańskim, praktyką systemu prewencyjnego i stosować go na polu apostolatu młodzieżowego. Od Maryi uczą się dobroci, łagodności i cierpliwości na polu wychowania i ewangelizacji ludzi młodych.

Praktyka codzienna

- w naszej parafii modlimy się w każdą środę w stałej nowennie do MB Wspomożenia Wiernych, zanosząc do Jej stóp prośby o potrzebne łaski i dziękując za otrzymane dary.

- bierzemy czynny udział w posłudze podczas liturgii Mszy św. środowych i w czasie różnych uroczystości - powierzając się m.in. Matce Bożej "Aktem Osobistego Oddania".

- w każdą środę gromadzimy się po Mszy św. na modlitwę przed Figurką Matki Bożej

- uczestniczymy aktywnie w życiu parafii, dbając przede wszystkim o wystrój kościoła

- dyżurujemy w parafialnym Oratorium służąc młodzieży i dorosłym.