Czytania na dziś

Teksty czytań na dziś

Teksty czytań na jutro

Statystyki odwiedzin

 I Komunia w 2019 r.


będzie w niedzielę 19 maja o godz. 11.00


Kolejne spotkanie dla rodziców przed

I Komunią św. w Parafii św. Rodziny 

będzie 9 grudnia o godz. 10.30 w kościele 

i potem Msza św. z udziałem dzieci  i uroczyste oddanie aktów chrztu
(trzeba pobrać z parafii chrztu, a jeśli dziecko było chrzczone w Parafii Św. Rodziny,
proszę na ładnej kartce napisać imię i nazwisko dziecka oraz datę chrztu)


*  NIEZBĘDNE jest:

  • Rodzice dzieci spoza Parafii św. Rodziny - pisemne pozwolenie od swojego ks. proboszcza (miejsca zamieszkania) na I Komunię św. w Parafii Św. Rodziny w Słupsku
  • metryka chrztu (skrócony odpis aktu chrztu z numerem wpisu do księgi chrztów) - na spotkanie grudniowe;

Przygotowanie (oprócz katechezy szkolnej):

dzieci klas III wraz z rodzicami przychodzą
w każdą niedzielę i święta nakazane na Mszę św.
do kościoła św. Rodziny najlepiej na 11.00 (obowiązują indeksy),
dzieci uczestniczą też w ciągu roku
w różnych nabożeństwach (Różaniec, Roraty, Droga Krzyżowa...)

Spotkania dla rodziców są raz w miesiącu pół godziny przed kolejną Mszą inicjacyjną (o 10.30)